hamann unterschrift 04

 

Griechische Zitate

 

αδιακριτος και ανυποκριτος

unparteiisch, ohne Heuchelei
Quelle: Jak 3,17.
VII,485,12f.

ἁδυ το Ψιϑυρισμα

süß ist das Rauschen
Quelle: Theokritos, Eidyllia 1,1.
VI,121,20

Αϑαυμαστια

ohne Wunder
III,29,21

Αϑηνη γλαυκωπις

die eulenäugige Athene
Quelle: Hom. Od. 1,156.
V,290,5f.

ἀλλ´ητοι μεν ταυτα Θεων εν γουνασι κειται

all dies aber liegt im Schoße der Götter
Quelle: Hom. Od. 2,129 u.ö.
V,260,14f.

αλλα ελπιζω γενεσϑαι προς υμας και στομα προς στομα λαλησαι

sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und von Angesicht zu Angesicht mit euch zu reden, [auf daß unsere Freude vollkommen sei]
Quelle: 2 Jh 12.
VI,421,33

Αλλοτριοφρονια

Entfremdung
VII,177,37f.

Aλφα και Ω [το ω]

Anfang und Ende [das Sein]
Quelle: Off 21,6.
VI,339,17; 343,25; 354,37; 363,9; 389,4;
VII,142,8; 482,13.

Ἁμα γαρ αελπτα συν Θεοισιν ηνυσα Aμα δ´ου ματην ερδον

Quelle: Aristeides, Orationes 28,137,II, nach Aristot. Ath. pol. 12,3 [erst 1890 entdeckt; freundliche Mitteilung von A. Mues].
VII,235,2f.

αμὴν, αμὴν, λέγω ὑμῖν

wahrlich wahrlich, ich sage euch
Quelle: Jh 12,24 u.ö.
II,142,15 und passim.

ανϑρωπον του Θεου

[daß] ein Mensch Gottes [sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt]
Quelle:2 Ti 3,17.
VII,350,31f.

ανευ μετρον το πνευμα siehe ου γαρ εκ

 

ανϑρωπους πειϑω η τον Θεον

Menschen oder Gott zu Dienst
Quelle: Gal 1,10.
II,12,35f.

αντιϑεσεις τῆς ψευδωνυμου γνωσεως

das Gezänk der fälschlich so genannten Erkenntnis
Quelle: 1 Ti 6,20f.
V,272,7f;
VII,160,5

αντιτυπα

Gegenbild
Quelle: Heb 9,24.
IV,177,8

ανωϑεν σοφια

die Weisheit, die von oben kommt
Quelle: Jak 3,17.
VII,485,8

ανεχειν και απεχειν

leiden und meiden
Quelle: Epiktet, überliefert durch Gell. 17,19,6: sustine et abstine.
III,281,28;
IV,295,11;
VI,278,25

αποκαραδοκια

das Ausharren
Quelle: Rö 8,19; Phl 1,20.
IV,69,24

απορουμενοι αλλ' ουκ εξαπορουμενοι

uns ist bange, aber wir verzagen nicht
Quelle: 2 Ko 4,8.
VI,336,14;
VII,28,33

απροσδιονυσα

nicht zu Dionysos gehörig
Quelle: Plut. mor. 2,671.
IV,227,9

αρα ἡ πιστις εξ ακοης, ἡ δε ακοη δια ρηματος ΘΕΟΥ

so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes
Quelle: Rö 10,17.
V,329,35f.

Αριονα τον Μηϑυμναιον επι δελφινος εξενει χϑεντα επι Ταιναρον εοντα κιϑαρῳδον των ποτε εοντων ουδενος δευτερον, και διϑυραμβον πρωτον ἀνϑρωπον των ημεις ιδμεν ποιησαντα τε και ονομασαντα και διδαξαντα εν Kορινϑῳ

Arion, aus Methymna, der von den Delphinen übers Meer nach Tainaron getragen wurde, war in den Zeiten der unvergleichlichste Sänger. Er war auch Dithyrambendichter, der erste unter den Menschen, von denen wir wissen, der gedichtet hat, er gab ihnen den Namen und lehrte die Kunst in Korinth
Quelle: Hdt 1,23 [Herodot, Historien 1,23].
II,365,7ff.

αρϑρα των φρενων

Glieder des Verstandes
Quelle: Epicharmos, Comicorum Graecorum Fragmenta p.88.
VII,163,24

αρχηγον και τελει ωτην - αισχυνης καταφρονησαντα [καταφρονησας]

[und aufsehen auf Jesum] den Anfänger und Vollender [des Glaubens] <…> [und] achtete der Schande nicht
Quelle: Heb 12,2.
III,135,2f.

αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων

das Wesen der Dinge selbst
Quelle: Heb 10,1.
IV,6,8f.

αυτος εφα

er hat es selbst gesagt
Quelle: Cic. nat. I,10: Ausspruch des Pythagoras, den seine Schüler gebrauchten, um einer Diskussion auszuweichen.
VI,231,16;
VII,45,3

ἀφϑαρσια

Unverweslichkeit
Quelle: Rö 2,7; 1 Ko 15,42.
III,396,2

ατρυγετον

unfruchtbar, ruhelos

αχρηστος

unnütz, unbrauchbar
VII,250,37

βη δε κατ' ουλυμποιο καρηνων αιξασα

stürmisch brach sie dann auf,herab von den Höhen des Olymp
Quelle: Hom. Od. 1,102.
I,441,2

γην πρεσβυτατην ειναι των εν τω ουρανω Θεων

die Erde, die erste und ehrwürdigste der innerhalb des Himmels erzeugten Götter
Quelle: Plat. Tim. 40b/c.
III,34,16f.

γενησεται μια ποιμνη, εις ποιμην αλλα προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης ταυτης [...] και της φωνης μου ακουσουσιν και γενησεται ταεδια [!] προβατα - οιδασι την φωνην αὐτου ουκ οιδασι των αλλοτριων την φωνην

und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, und dieselben muß ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde werden und ein Hirte
Quelle: variiert Jh 10,16.
VII,52,4ff.

συζυγοι γνησιοι - συζυγε γνησιε

mein treuer Geselle
Quelle: Phl 4,3.
VI,182,27; 397,24

γνωϑι σεαυτον

erkenne dich selbst
Quelle: Inschrift am Apollontempel in Delphi- Nosce te ipsum.
V,418,12;
VI,108,25;
VII,49,25

[δια] δοξης και ατιμιας

in Ehre und Schande
Quelle: 2 Ko 6,8.
V,70,7.

Διαλληλων λογος – τροπος

Zirkelschluß
Quelle: Sextos Empeirikos, Πυρρωνείοι ὑποτυπώσεις (Pyrrhoneioi Hypotyposeis) 2,196.
VII,166,12

[διδασκουσι γαρ μοι] ισα λεγειν [ουτοσι οι Σοφοι]

[denn es lehren mich solcher Art] [die Weisen], im Gleichmaß zu reden
Quelle: Plat. symp. 185c.
VI,344,6

δοξης και ατιμιας siehe δια δοξης

 

δος μοι που στω

gib mir, wo ich stehen kann[, und ich will die Welt aus den Angeln heben]
Quelle: Ausspruch des Archimedes.
II,434,27;
III,306,9;
IV,409,30f (stehen muß man wenigstens können);
V,216,22; 266,1; 322,8; 333,18;
VII,19,21; 27,7; 293,35f.( archimedische Maßreguln).

δουλια του αιωνος τουτου

Knechtschaft dieses Zeitalter
III,208,28f.

δυσφημια, ευφημια

Schmährede, gute Nachrede
Quelle: 2 Ko 6,8.
V,424,4

εαν υποστειληται oυκ ευδοκεἰ η ψυχη μου εν αυτω

wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm
Quelle: Heb 10,38.
II,298,6f.

εαυτοντιμωρουμενος

selbstquälerisch
Quelle: nach dem Theaterstück des Terenz, durch Menander überliefert.
IV,25,33; 160,13f.; 194,12; 301,30f.; 336,1f.;
V,220,5; 401,13; 421,3; 442,28;
VI,169,25;
VII,285,16; 457,35f.; 500,18.

ειναι και ενταυϑα Θ Ε Ο Y Σ

auch hier sind Götter siehe introite nam et hic dii sunt
Quelle: Heraklit zugeschrieben nach Aristot. part. an. 1,5.
IV,326,25

εις νικος την κρισιν siehe εως αν εκβαλη εις oυς τα τελη των αιωνων κατηντηκεν

[es ist aber geschrieben uns zur Warnung], auf welche das Ende der Zeiten gekommen ist
Quelle: 1 Ko 10,11.
IV,201,33f.

εις νικος την κρισιν

[bis daß er ausführe] das Gericht zum Sieg
Quelle: Mt 12,20.
VI,247,6;
VII,122,29.

εις τιμην, ἡγιασμενον (και) ευχρησον τῳ Δεσποτ ῃ , εις παν εργον ἀγαϑον ἡτοιμασμενον

so nun jemand sich reinigt von solche Leuten], der wird ein geheiligtes Gefäß sein zu Ehren, dem Hausherrn bräuchlich und zu allem guten Werk bereitet
Quelle: 2 Ti 2,21.
VII,350,32

ειτε γαρ εξεστημεν ϑεω ειτε σωφρονουμεν, υμιν

denn tun wir zuviel, so tun wir´s Gott; sind wir mäßig, so sind wir euch mäßig
Quelle 2 Ko 5,13.
III,132,26f.

ειτε προφασει ειτε αληϑειᾳ siehe auch tι γαρ

es geschehe zum Vorwand oder auch in Wahrheit
Quelle: Phl 1,18.
I,430,3f.

Εκτρωματι

als einer unzeitigen Geburt
Quelle: 1 Ko 15,8.
IV,313,15

εμαϑεν ἀφ' ων επαϑε [την υπακοην]

hat er doch, woran er litt, Gehorsam gelernt
Quelle: Heb 5,8.
IV,5,8; 57,37;
VII,482,21f.

εν εδαφω

im Grundtext

εν ευλογιᾳ Κυριου εφϑασα, και κατεκληρονομησα αυτους καϑως απ' αρχης

mit dem Segen des Herrn bin ich gekommeen [versammle alle Stämme Jakob] und laß sie dein Erbe sein
Quelle: Sir 33,17 und 36,13.
III,5,17f.

εν και παν

eins und alles

εχω που στω siehe δος μοι που στω

 

εξουσια τεταμενην

Erlaubnis, Vollmacht
VII,474,22

επιτιμησαι [εν] σοι Κυριος

der Herr strafe dich
Quelle: Jud 9.
III,120,31

επιφωνημα τετελεσμενοι ς κ[αι] της δικαστικης ψηφου ηχος, ως ο της κλεψυδρας. παρα δε Aττικοις Βλοψ ... κογξ ... oμπαξ Βομβαξ ... Πυππαξ εποποι

Quelle: Hesychios, Lexicon graece cum notis doctorum virorum.
IV,83,11f.; 96,13.

Eστ συνεσεως ακρας, φιλοσοφουντα μη δοκειν φιλοσοφειν.

es ist der Gipfel an Klugheit, wenn man philosophierend nicht zu philosophieren scheint
Quelle: Plut. mor. I,1.
VI,360,4f.

ευδοκια εν εικονι, εν αγαπητω του κολπου

Wohlgefallen am Bilde, am zärtlichsten Umgang
Quelle: Cento aus Mt 3,17, Mt 12,18 und mitgemeint Lk 6,38; 16,22f. u.ö.
III,105,31f.

ευκαιρως ακαιρως

sei es zur rechten Zeit oder zur Unzeit
Quelle: 2 Ti 4,2.
III,237,26;
IV,80,24f.;
V,314,23;
Aesthetica in nuce N II,211,31f.

ευρηκα

ich habe es gefunden
Quelle: Ausruf des Archimedes.
IV,169,27;
V,117,9; 343,5f.; 368,1; 383,37;
VI,108,14;
VII,397,36; 411,22.

εὐτυχουσι και τριμηνα παιδια

auch Dreimonatskinder leben glücklich
Quelle: Comicorum Atticorum Fragmenta [Ed T.Kock] 3,397.
IV,21,20f.

εχαρην δε <…> επιζητω τον καρπον

ich aber bin höchlich erfreut <…> daß ihr wieder wacker geworden seid für mich zu sorgen <…> nicht, daß ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht
Quelle: Phil 4,10 u. 17.
III,274,28f.

εως αν εκβαλη εις νικος την κρισιν

bis daß er ausführe das Gericht zum Sieg
Quelle: Mt 12,20.
VI,247,6;
VII,122,29

ἡ καρδια και ἡ ψυχη μια [...] ἁπαντα κοινα

[die Menge aber der Gläubigen war] ein Herz und eine Seele […] es war ihnen alles gemein
Quelle: Apg 4,32.
VII,464,13f.

Θρασεῖα γὰρ οὖσα ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ […]τὴν ἀηδίαν τῶν διδαγμάτων.

Maximos Tyrios, Dissertatio 4,5-6 siehe Kommentar zu Brief 298
II,323,12-22

ἰσα λεγειν siehe διδασκουσι γαρ

 

ισοψυχος

gleichgesinnt
Quelle: Phl 2,20.
V,383,33

[ιχϑυων] ιχϑυος oπτου μερος

ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim
Quelle: Lk 24,42.
I,221,14

Η ´ oυ μη = μια κεραια oυ μη παρελϑῃ απo του νομου

es wird nicht vergehen der kleinste Buchstaben noch ein Tüttel vom Gesetz
Quelle: Mt 5,18.
IV,157,30

Και ειρηκε μοι· Αρκει σοι- […] ἡ γαρ δυναμις μου εν ασϑενεια τελειουται. Ἡδιστα ουν μαλλον καυχησομαι.

und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.Darum will ich mich am meisten meiner Schwachheit rühmen
Quelle: (variiert) 2 Ko 12,9.
IV,115,26f.

και εν τοις Ελευσινιοις ἱεροις, εις μεν τον Ουρανον αναβλεποντες, εβοων Ὑέ, καταβλεψαντες δε εις ϑην Γην, Τοκυε

Quelle: Proklos, in Theologiam Platonis liber V.
IV,99,31f.

καιρους αναψυξεως απo προσωπου του κυριου

[damit] die Zeit der Erquickung [komme] von dem Angesicht des Herrn
Quelle: Apg 3,20.
IV,203,17; 241,6.

κακοδαιμων

böser Dämon
II,382,35.

κατ' εξοχην

im eigentlichen Sinn
IV,62,27;
VI,397,21.

κατ' ἀνϑρωπον σημαινει ἀφϑαρσια συμψυχοις

dem Menschlichen gemäß
III,395f.

καϑαρτικῳ

einem reinigenden [Drama ähnlich]
IV,317,27.

κατα μοιραν

nach Gebühr
IV,462,20.

κατα το ετυμον

dem Buchstaben nach
III,104,28f.

κοινωνια

Gemeinschaft
Quelle: passim u.a. Apg 2,42; Rö 15,26; 1 Ko 1,9
IV,254,32

λογος εξουϑενημενος

verächtliche Rede
Quelle: 2 Ko 10,10.
V,368,10f.

Μαγικον

siehe J.F. Kleuker, ΜΑΓΙΚΟΝ oder das System <…>.

μερος siehe ιχϑυος oπτου

 

μεταβασις εις αλλο γενος

Übergang in einen anderen Bezirk
V,217,1f.; 267,35.

μετα παρατηρησεως

mit äußerlichen Gebärden
Quelle: Lk 17,20.
VII,24,27.

μιμηται μου γινεσϑε, καϑως καγω Ξριστου

seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi [Nachfolger bin]
Quelle: 1 Ko 11,1.
I,424,20.

ναφε και μιμνας απιστειν siehe Σιγα και

 

οἱοι αποντες, τοιουτοι καὶ παροντες

wer ein solcher ist [der denke, daß, wie wir sind mit Worten in den Briefen abwesend,] so werden wir auch wohl sein [mit der Tat gegenwärtig]
Quelle: 2 Ko 10,11.
V,260,10.

ὁλοκληρια

Gesundheit
Quelle: Apg 3,16.
VII,398,21; 410,6; 418,3.

ὁμιλιαις κακαις

schlechten Umgang
Quelle: 1 Ko 15,33.
VII,426,30; 467,23.

ομοιοτελευτα

Gleichklang am Ende der Satzglieder
VII,427,28.

oξυμωρα

scharfsinniger Unsinn
VI,152,14.

oξυπεινια

Heißhunger
IV,310,22.

oποιον επος siehe ποιον σε επος

 

ὁρμη

Sturm, Aufbruch
Quelle: Apg 14,5; Jak 3,4.
V,337,4; 350,29.

ὁτι μειζων εστιν ὁ ΘΕΟΣ της καρδιας ἡμων και γινωσκει παντα

daß Gott größer ist denn unser Herz und erkennt alle Dinge
Quelle: 1 Jh 3,20.
IV,409,3.

ουδεν γαρ εσται λοιπον ετι πλην ΘΕΟΝ γενεσϑαι

denn es bleibt nichts übrig als ein Gott zu werden
Quelle: Isokrates, (ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ) Briefe 3.
VII,159,4.

ουδεν και παντα

nichts und alles
V,265,12; 321,25f.

oυ γαρ εκ μετρου διδωσιν ὁ θεος το πνευμα

denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß
Quelle: Jh 3,34.
VII,199,13f.; 418,11; 430,10.

ουσια του σωματος εξουσια του αξιωματος

die Substanz des Körpers und die Freiheit des Willens
IV,254,30.

ὁς απειρων το πληϑος πεφυκοτων των πραγμτων ὡς EΝΟΣ oντος του ΠΑΝΤΟΣ επεχειρησεν αποδειξεις εὑρισκειν

welche, während die Dinge ihrer Zahl nach von Natur unendlich sind, duch Beweise darzutun unternahm, daß Alles Eins ist
Quelle: Isokrates, Lobrede auf Helena, Abs. 2.
VII,158f.

Παθηματα-μαθηματα

Quelle: Heb 5,8: hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt; Herodot I,207.
IV,5,8f.;
VII,482,21f.

παρ' ἐλπιδα ἐπ' ἐλπιδι πιστευειν

er hat geglaubt aus Hoffnung, da nichts zu hoffen war
Quelle: Rö 4,18.
VI,304,13

παρεργον

Nebensache
IV,65,6.

παρουσια του σωματος ασϑενης

 

πειϑαρχειν δει Θεω μαλλον η ἀνϑρωποις

man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen
Quelle: Plat. apol. 29d; Apg 5,29.
I,399,30.

περιβολαιον, δια τους αγγελους

eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen
Quelle: 1 Ko 11,10 und 15.

VII,474,23.

[ὁ]ποιον σε επος φυγεν ερκος oδοντων

welches Wort entfloh dem Gehege deiner Zähne
Quelle: Homer, Ilias und Odyssee passim
VII,335,11.

πολλα γραμματα εις μανιαν περιτρεπει [περιτρεπουσι]

die große Kunst macht dich rasend
Quelle: Apg 26,24
VII,422,30f.

που στω siehe δος μοι

 

πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων

[es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft und] nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht
Quelle: Heb 11,1.
II,193,3f.

προσεχετε δε απο των ανϑρωπων

hütet euch aber vor den Menschen
Quelle: Mt 10,17.
II,279,8f.;
VII,467,19f.

πρωτον ψευδος

Grundirrtum, Urlüge
Quelle: Aristot. analyt. pr. II,18.
I,367,18;
IV,195,12; 375,11;
V,107,34; 216,23; 289,29;
VI,80,36.

πως ουτος [γραμματα] οιδε μη μεμαϑηκως [ταυτα]

wie kann dieser die Schrift, wenn er sie doch nicht gelernt hat
Quelle: Jh 7,15.
II,67,17.

Pαψωδοι Eρμηνεων ερμενεις

Rhapsoden sind die Interpreten der Interpreten
Quelle: Plat. Ion 535a.
II,129,2f.

Σεαυτον εν Σεαυτῳ

sich selbst in sich selbst [liebend]
Quelle: Marc Aurel, Selbstbetrachtungen.
IV,141,34.

Σιγα και μιμνας πιστευειν … ναφε και μιμνας πιστευειν

sei nüchtern und immer mißtrauisch
Quelle: Epicharmos, CGF p. 250; Motto zu Jacobis David Hume <…>.
VII,163,22; 178,8

τομα προς στομα siehe αλλ´ ελπιζω

 

Συμμιμητην Ξριστου

Bruder Christi
Quelle: Phl 3,17.
II,76,12.

συμψυχοις

einmütig
Quelle: Phl 2,2.
III,396,29;
IV,4,11.

συζυγε γνησιε siehe γνησιε συζυγε

 

της ψευδωνυμου γνωσεως siehe αντιϑεσεις της ψευδωνυμου γνωσεως

 

τα ιερα γραμματα, [οιδας] , τα δυναμενα σε σοφισαι εις σωτηριαν

weil du die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit
Quelle: 2 Ti 3,15.
VII,347,22f.

τα παϑηματα vera μαϑηματα

lehrreiche Leiden; leidende Gelehrigkeit, siehe N III,234,22.
[τα δε μου παϑηματα εoντα αχαριτα μαϑηματα γεγονε]
meine bitteren Leiden sind mir zur Lehre geworden]
Quelle: Aesop; Herodot Historien 1,207.
VII,482,21f.

Ταλαιπωρος εγω ανϑρωπος τις με ρυσεται εκ του Σωματος του Θανατου τουτου

ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib?
Quelle: Rö 7,24.
VI,512,28f.

τελειον

vollendet
Quelle: Mt 5,48; 19,21; 1 Ko 13,10 u.ö.
IV,6,10.

τεταρτον κακον

viertes Übel
IV,183,2.

Tι γαρ· πλην παντι τροπῳ, ειτε προφασει ειτε αληϑεια

was tuts aber? Wenn nur Christus auf jede Weise verkündigt werde, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit
Quelle: Phl 1,18.
I,430,3f.
IV,387,11.

τι υμιν ειπω ουκ επαινω

was sage ich euch, ich lobe es nicht
Quelle: 1 Ko 11,22.
II,445,10.

Τιμοϑεῳ γνησιῳ τεκνῳ εν πιστει

Timotheus, meinem rechtschaffenen Sohn im Glauben
Quelle: 1 Ti 1,2.
V,387,4f.

το παν εστι αυτος

er selbst ist alles
Quelle: Sirach 43,27; Kol 1,17.
II,446,14f.;
V,271,11; 275,20.

το ΞΑΟΣ τουτι και τας ΝΕΦΕΛΑΣ [και] την ΓΛΩΤΤΑΝ, τρια ταυτι

das Chaos, die Wolken, die Zunge, diese drei
Quelle: Aristoph. Nub. 422; siehe N II, 80,40.
II,322,29

τότε δὲ πρόσωπον προς πρόσωπον, [...] τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καϑώς και ἐπεγνώσϑην

[wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild] dann aber von Angesicht zu Angesicht, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin
Quelle: 1 Ko 13,20.
IV,6,12f.

υποδειγματα [σκιαι , αντιτυπα]

Vorbild, Schatten, Abbild
Quelle Heb 8,5.
IV,177,7.

υπομονης [γαρ εχετε] χρειαν […] ημεις δε ουκ εσμεν υποστολης εις απω λειαν

Geduld habt ihr nötig, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden
Quelle: Heb 10,36 und 39.
II,298,9f.

ὑς λουσαμενη εις κυλισμα βορβορου

die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot
Quelle: 2 Pt 2,22.
IV,191,25.

ὑστερον προτερον

späteres früher, d.h. umgekehrte Folge
II,9,31; 94,34;
IV,54,5; 293,2;
V,212,27

φιλον ητορ

teures Herz
Quelle: Homer; Pindar; N III,69,27f.
IV,293,7

φρονειν εις το σωφρονειν

daß er maßvoll sich halte
Quelle: Rö 12,3
II,330,29f.

Xαιρομεν γαρ ὁταν ἡμεις ασϑενωμεν, ὑμεις δε δυνατοι ητε· τουτo δε και ευχομεϑα

wir freuen uns aber, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid; und dasselbe wünschen wir auch
Quelle: 2 Ko 13,9.
IV,266,16f.

χρηματιζειν, χρηματισϑεις, χρηματισϑεντες, χρηματισμω

[im Traum] ermahnt werden
Quelle: Mt 2,12.
III,170,20; 177,29f.; 185,19f.; 192,2.

ως εν παροδω

wie im Vorübergehen
II,406,21; 431,21;
V,257,23;
VI,504,32;
VII,149,13.

Ώς οὐκ ἐστι λεουσι και ανδρασιν ὁρκια πιστα […]

wie kein Bund die Menschen und Löwenkinder
Quelle: Hom. Il. 22,262ff.
II,134,20-24.